DIA a BEZLEPKOVÉ zákusky

 

Vážení návštevníci našej Cukrárne. 

Pripravili sme pre Vás novú ponuku našich výrobkov: DIA a BAZLEPKOVÉ zákusky. Tešíme sa, že ochutnáte naše nové výrobky.

Vedenie Cukrárne AMFORA  J & E