Veselé Vianoce

19.12.2019 12:16

Veselé prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku 2020 veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania Vám všetkým želajú zamestnanci cukrárne AMFORA a EVA & JARO.