AMFORA

03.01.2022 12:07

Milí priatelia, prajeme Vám do Nového roku 2022 veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania.

S pozdravom, Vaša AMFORA